Fundacja Unisono

O nas

Zespół Unisono rozpoczął swoją działalność artystyczną i jednocześnie charytatywną w 2018 roku. Przez 5 lat działał bez żadnego wsparcia finansowego z zewnątrz, koncertując średnio raz na dwa miesiące, w większości w celach charytatywnych, przekazując 100% zebranych środków na pomoc beneficjentom i finansując z własnych środków wszelkie koszty tych koncertów, włącznie z nagłośnieniem,oświetleniem, transportem i promocją, nie czerpiąc z tej działalności żadnych korzyści finansowych. 

Po 5-ciu latach takiej nieformalnej działalności Zespołu Unisono i na jej bazie, w październiku 2023 roku powstała Fundacja Unisono.

Te fakty świadczą o tym kim jesteśmy, jacy jesteśmy  i co jest dla nas ważne. Jesteśmy grupą ludzi, którzy w większości nie są muzykami, lecz muzyka i przekaz, który ona niesie, stały się dla nas pasją i powołaniem, aby w ten sposób nieść dobro innym ludziom.

Jesteśmy grupą zaprzyjaźnionych osób, które połączyły wspólne pasje i cele. Spotykamy się 2-3 razy w miesiącu na próbach by przygotowywać się do kolejnych koncertów, które znów będą zarówno wspaniałym przeżyciem dla wszystkich uczestników tych wydarzeń, ale będą  jednocześnie wsparciem dla potrzebujących.

Wszyscy działamy na zasadzie wolontariatu, jest to nasze bezinteresowne dzielenie się z innymi dobrem.

Jako Zespół Unisono prezentujemy muzykę o wartościowych treściach, niosących nadzieję, miłość i wiarę w problemach, które każdy człowiek doświadcza w swoim życiu. Jesteśmy osobami wierzącymi, wywodzącymi się z różnych środowisk chrześcijańskich i stworzyliśmy wspólnotę, która pokazuje, że jest możliwe wspólne działanie ponad podziałami. Niesiemy pozytywny przekaz dla innych, grając muzykę z gatunków: gospel, pop, jazz, a w niektórych utworach z elementami RAP.

Dlatego zapewniamy, że nasze koncerty są ciekawe, pełne energii i pozytywnego przekazu i zapraszamy do uczestniczenia w nich!!! 🙂

Jako Fundacja Unisono pomagamy głównie ciężko chorym dzieciom, dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym, a także innymi chorobami, których tragedie i ciężary życia przerastają samodzielne znoszenie i radzenie sobie z tymi problemami rodzin tych dzieci. 

Współpracujemy z instytucją charytatywną Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która jest Organizacją Pożytku Publicznego i która pomaga nam w weryfikacji naszych beneficjentów, aby pomoc naszej fundacji była skierowana do tych rodzin, które najbardziej tego potrzebują.

Naszym celem jest również integracja i działania związane z promowaniem integracji społeczeństwa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy Unisono – czyli jednością ponad podziałami, pomimo tego, że jest między nami duża rozpiętość wiekowa, pomimo, że wywodzimy się z różnych środowisk religijnych i społecznych, pomimo, że każdy z nas jest inny. Łączymy tę różnorodność, aby budować coś ciekawego, niepowtarzalnego i cennego.

UNISONO czyli JEDNYM GŁOSEM, ZGODNI I ZJEDNOCZENI.

Bądźcie z nami UNISONO!

Posłuchaj jak to się zaczęło i co chcemy robić dalej.

Struktura organizacji

 • Marzena Pytel – Prezes Zarządu

 • Agnieszka Ułasiewicz – Sekretarz Zarządu

 • Oleksandr Kachmar – Członek Zarządu

 • Karol Witek – Członek Zarządu

 • Wojciech Markowski – Członek Zarządu

 • Dyrektor operacyjny – Marzena Pytel

 • Dyrektor sekretariatu – Agnieszka Ułasiewicz

 • Web/Graphic Designer – Mariusz Mrózek 

 • Producent video – Mariusz Mrózek

 • Reżyser dźwięku i koordynator techniczny – Wojciech Markowski

 • Reżyser świateł – Michał Mrugacz

 • Choreograf – Kinga Kużdżał

 • Fotograf – Andrzej Kalinowski

 • Operator kamery – Patrycja Kotarba

 • Operator kamery – Tomasz Tymański

Social Media Manager – Dalila Trybus

Kreator wizerunku – Patrycja Kotarba

Koordynator projektów charytatywnych – Sonia Pytel

 • Fundraiser (projekty – dotacje) – Justyna Witek

 • Fundraiser (duży biznes) – Przemysław Kalski

 • Fundraiser – Patrycja Kotarba

 • Fundraiser – Bernadetta Gębica-Kołoda